“Lidership dhe komunikim efektiv” – trajnim

Më 13 Qershor, 2016, Anila Bashllari mbajti një trajnim 1 ditor me të rinjtë anëtarë të organizatës EU Policy Hub.

Trajnimi me temë “Lidership dhe komunikim efektiv” u fokusua në komunikimin efektiv që duhet të përcjellë një menaxher apo drejtues projekti tek stafi dhe publiku. 

Gjithashtu, Anila shpjegoi konceptin e lidershipit si influencë dhe ndikim pozitiv tek të tjerët. Aktiviteti u mbajt në Tiranë. 

 

Powered by Watch Dragon ball super