fbpx

Transferte Bankare

Pagesë me transfertë bankare:

Nese ju keni një llogari bankare ju mund të paguani nëpërmjet një Transferte Bankare. Pasi keni zgjedhur “Vazhdo me pagesën” dhe keni plotësuar të gjitha të dhënat, sigurohuni të zgjidhni opsionin e pagesës “Transfertë Bankare” Plotësoni të dhënat e nevojshme dhe zgjidhni “Përfundo porosinë”. Porosia juaj do të ruhet në gjendjen “Në pritje të pagesës tuaj me transfertë bankare”. Ju mund të drejtoheni në bankë dhe të bëni pagesën, në një nga llogaritë e meposhtme:

Raiffeisen Bank

Anila Bashllari
Nr. I llogarise 0041077608
Monedha Euro
IBAN AL89202110370000000041077608

Banka Kombetare Tregtare

Anila Bashllari
Nr. i llogarise 401762386
Monedha Euro
IBAN: AL5320511014762386CLPRCFEURA

Pasi të kryeni pagesën, ju mund të na dërgoni me email ne adresën anila@anilabashllari.com , një foto të faturës së pagesës së bërë. Sapo Anila Bashllari të njoftohet për kryerjen e transfertës bankare, porosia juaj do të kalojë në gjendje “E Pranuar” dhe ju do të njoftoheni me email. Më pas do të fillojnë proçedurat e dërgesës së porosisë.