Lidershipi nënkupton ndikim. Kjo mund të bëhet vetëm duke zhvilluar dhe rritur veten si liderë të vetes tuaj. Nuk është e nevojshme t’u thoni të tjerëve që jeni lider… ju thjesht e tregoni se çfarë do të thotë të jesh lider, në çdo veprim që bëni.

Liderët influencojnë të tjerët duke ndërtuar vlera tek ata dhe duke i fuqizuar në të gjitha aspektet. A keni ambicie që të jeni një nga liderët e shoqërisë?

Merrni vendimin që të regjistroheni për seminarin “Si të bëhesh lider efektiv” dhe do të mësoni:

  1. 5 nivelet e lidershipit dhe pse lidershipi është përgjegjësi dhe jo privilegj.
  2. Cilat janë ligjet e lidershipit dhe pse kushdo që aspiron të bëhet lider mëson sesi t’i aplikojë ato.
  3. Pse aftësitë e lidershipit përcaktojnë nivelin e produktivitetit dhe rezultatet që mund të arrini.
  4. Si të masni nivelin tuaj të lidershipit
  5. Pse të paturit karakter është e rëndësishme
  6. Lidershipi është një proçes që zhvillohet çdo ditë, JO në një ditë.
  7. Cikli ynë i të mësuarit
  8. Liderët janë të vetëdijshëm për faktin që një axhendë e ngarkuar nuk nënkupton arritje

dhe shumë më tepër…