Cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Çfarë doni të realizoni? Karrierën që është e përshtatshme për ju?  

 

  • Të jeni të suksesshëm dhe të arrini synimet e vendosura?
  • Të vendosni një harmoni në jetën tuaj midis familjes dhe punës?
  • Të jeni prindër të dashur dhe të dini të rrisni fëmijë të shëndeshëm fizikisht, mendërisht, emocionalisht dhe shpirtërisht?
  • Të gjeni veten dhe pasionin tuaj?
  • Çfarë tjetër…?

Unë nuk ju premtoj gjithçka por ju siguroj që jeta juaj do të ndryshojë në drejtimin e dëshiruar.

  • Coaching në grup është një bisedë aktive dhe dinamike që nxit dhe mbështet ndryshimin tuaj
  • Shkëmbim eksperiencash me individë të tjerë
  • Energjia në grup ka një efekt të shumëfishtë mbi individin

Ju mund të aplikoni dhe të filloni coaching në grup në çdo kohë, duke ndjekur tematikën përkatëse të muajit.

Çdo muaj do të ketë një tematikë që lidhet me problemet tuaja të përditshme të menaxhimit të stresit, balancës midis punës dhe familjes, si të rrisim produktivitetin në punë, si të komunikojmë më mirë, etj.